Sfantul Arhanghel GAVRIIL

Sfantul Arhanghel  GAVRIIL

NUME :

în limba ebraică înseamnă

 „Puterea lui  Dumnezeu

 sau „Omul (puternic al ) lui Dumnezeu” – sugestie a naturilor divină şi umană ale Celui care avea să Se nască din Preacurata Fecioară

IMPORTANT :

Sfantul Arhanghel Gavriil este Arhanghelul bunelor vestiri.

El este vestitorul şi descoperitorul tainelor dumnezeieşti, mai cu seamă al tainei întrupării lui Dumnezeu şi a celorlalte sfinte taine care stau în legătură cu ea

–    A fost ales si trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret sa-i vesteasca taina cea mare a intruparii Domnului.

–    A adus vestea zamislirii Maicii Domnului lui Ioachim si Anei.

–   A vestit in templu Sfantului Zaharia ca sotia lui , Elisabeta ,  va naste la batranete pe Sfantul Ioan Botezatorul.

–   A rostit primul numele lui Iisus.

–   A dat nume Sfantului Ioan Botezatorul.

–   A vestit pastorilor nasterea lui Hristos si a fost primul care a cantat: „Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace, intre oameni bunavoire!” (Luca 2, 14).

–   A descoperit magilor taina intruparii. El a linistit pe Iosif cand voia sa lase pe Fecioara Maria.

–    A  poruncit dreptului Iosif sa fuga in Egipt cu Pruncul si iarasi sa se intoarca in Nazaret.

DATE  DE  POMENIRE :

 –    13 iulie ( Biseria Greco – Ortodoxa )

 cand se face pomenire de toate minunile savarsite de Sfantul Arhanghel Gavriil.

Sarbatoarea din 13 iulie dateaza din secolul al IX lea

–       26 martie  ( Biserica Greco  – Ortodoxa )

      in ziua de dupa Buna Vestire cand se sarbatoreste Soborul Sfantului Arhanghel Gavriil

–       29 septembrie ( Biserica Romano – Catolica )

      cand se sarbatoreste  Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail , Gavriil si Rafail

–       8 noiembrie ( Biserica Greco  – Ortodoxa )

      cand se sarbatoreste  Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil

REPREZENTARE ICONOGRAFICA ( icoana Bunei Vestiri ) :

talcuire iconografica facuta de catre Arhimandritul  Mihail Stanciu

 

Numele de Gavriil provine din ebraică însemnând „Dumnezeu este puternic”. În Proloagele de la Ohrida mai este tâlcuit şi ca „Omul-Dumnezeu”, sugestie a naturilor divină şi umană ale Celui care avea să Se nască din Preacurata Fecioară.

Arhanghelul poartă tunică şi himation. Veşmintele sale par uşoare, aeriene, potrivite firii sale netrupeşti.

El se reprezintă venind din partea stângă într-o mişcare dinamică, fiind reprezentat ca şi cum tocmai ar fi coborât din cer, nu s-ar fi oprit încă din zbor, deşi stă pe pământ.

Picioarele sale sunt redate într-o fandare, într-o păşire enormă, menită să sugereze spontaneitatea pătrunderii sale în încăperea în care se afla Fecioara şi natura intempestivă a mesajului divin. Uneori o aripă este ridicată se află încă în cer, tot un simbol al mesagerului netrupesc. Acesta s-a transmis şi în slujbă, când diaconul (corespondent pământesc al îngerului, după tâlcuirea Sfântului Ioan Gură de Aur) repetă simbolic acest gest, ridicându-şi orarul cu mâna dreaptă, de fiecare dată când îi cheamă pe credincioşi la rugăciune. Dar, în vreme ce la Buna Vestire, zborul îngerului este din cer spre pământ, în slujba dumnezeiască, diaconul îi invită pe credincioşi să se înalţe împreună cu el în rugăciune.

 

În mâna stângă ţine un toiag, simbol al autorităţii dumnezeieşti în timp ce mâna dreaptă, cu o mişcare puternică se întinde către Fecioara Maria, binecuvântându-o. Gestul este şi reprezentarea iconografică a mesajului transmis.

Înfăţişarea lui este aceea a unui slujitor plin de râvnă, credincios în împlinirea misiunii pe care i-a încredinţat-o Stăpânul său.

Privirea ochilor săi mari şi gestul mâinii, reţinut şi respectuos, sunt îndreptate către Fecioara Maria. Expresia chipului este solemnă, bărbătească, dar smerită.

Înclinarea capului îngerului, pe de o parte arată faptul că el nu vorbeşte de la sine, ci este vestitorul voii lui Dumnezeu, iar pe de altă parte indică statutul celei care prin al său răspuns avea să devină „mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii”.

El este reprezentat iconografic astfel: în mâna dreaptă el ţine o candelă în interiorul căreia se află o lumânare aprinsă, iar în mâna stângă, o oglindă din piatră de jasp verde. Oglinda semnifică taina ascunsă a înţelepciunii lui Dumnezeu.

 

MENTIUNI IN SFANTA SCRIPTURA :

Daniel 8,16: „Atunci am auzit un glas de om deasupra fluviului Ulai, glas care striga şi spunea: „Gavriile, tâlcuieşte celui de acolo vedenia!

Daniel 9, 21: „Şi pe când vorbeam în rugăciunea mea, iată un om, Gavriil, pe care l-am văzut în vedenia mea cea de la început, în zbor grăbit, s-a apropiat de mine pe la vremea jertfei de seară.

Luca 1,19:Şi îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Şi am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea„.

Luca 1,26 – 38 :

„Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta? Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.”